Socialinė partnerystė

INTERESŲ GYNYBASOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Informacija dėl Lietuvos Trišalės Tarybos

Trišalę tarybą sudaro 7 darbuotojų atstovai, 7 darbdavių atstovai ir 7 Vyriausybės atstovai. Tarpusavio susitarimais taryba Seimui ir Vyriausybei pataria socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais. Šiuo metu, pusės metų laikotarpiui, Trišalei tarybai pirmininkauja Arvydas Dambrauskas, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas.

Plėtros vystymas