Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

RJPS BENDRUOMENĖ

GERBIAMI PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI

Informuojame, kad susiklosčius sudėtingoms aplinkybėmis dėl korona viruso COVID-19 šalyje, dažnėja atvejų kai darbdavys, neatsižvelgdamas į galiojančias sutartis bei LR Darbo kodeksą, neinformuodamas apie darbo ir jo pobūdžio pakeitimus darbuotojų atstovų, vienašališkai priima sprendimus. Todėl informuojame, kad vadovaujantis LR Darbo kodekso 31 straipsniu: Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. Darbo sutarties šalys susitaria, kad darbuotojas darbo metu naudos savo priemones ar turtą, išskyrus asmenines apsaugos priemones, kuriomis aprūpinti darbuotojus privalo darbdavys. Tokiu atveju susitariama dėl darbuotojui mokamos kompensacijos už jo priemonių ar turto naudojimą. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 204 straipsniu: Pravesti informavimo, konsultavimo procedūras. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojams ar darbo tarybai, siekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir interesais, esme. Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbo tarybų ir darbdavio užmezgimas ir plėtojimas.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110, priedu Nr. 2., IV sk., 12 p., Įstaigos vadovas, prieš priimant sprendimus, privalo aptarti ir suderinti visus darbuotojams aktualius klausimus dvišalėje taryboje (darbo, spec. priemonės, mokymai ekstremaliomis sąlygomis ir t.t.)

Nemaža dalis savivaldybių administracijos nežino apie joms pavaldžiose įstaigose veikiančias Profesines sąjungas, o taip pat – galiojančią Socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį (toliau Sutartis). Todėl savivaldų administracijos sprendimai dažnai priimami nesikonsultuojant su darbuotojų atstovais ir neatsižvelgiant į Sutartį. Todėl yra svarbu informuoti savivaldybes atsakingus specialistus apie tai savivaldai pavaldžioje institucijoje galiojančią Sutartį ir atsižvelgti į joje numatytus susitarimus.

LR Vyriausybė taip pat yra informavusi visuomenę viešai, kad darbdavių naudojimasis ekstremalia situacija nebus toleruojamas. Todėl prašome visų darbuotojų būti pilietiškais ir atsakingais, apie pažeidimus LR įstatymų ar kolektyvinių sutarčių nesilaikymą pranešti Profesinės sąjungos atstovams, pirmininkams ir t.t.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *