INTERESŲ GYNYBA

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

RJPS, reaguodama į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ akcentuoja, kad tokios esminius pasikeitimus numatančios iniciatyvos turėjo ir turi būti…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBARJPS BENDRUOMENĖ

Neatidėliokite stojimo į RJPS!

Maloniai informuojame, kad šiuo metu vyksta derybos dėl Nacionalinės ir Lietuvos kultūros šakos kolektyvinių sutarčių. Primename, kad kolektyvinių sutarčių garantijos galioja tik tapus profesinės sąjungos nariu iki konkrečios sutarties pasirašymo datos, todėl raginame svarstančius tapti…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBARJPS BENDRUOMENĖ

2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo LR darbo kodekso pakeitimai, kuriais numatomi svarbūs pasikeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingu) bei smurto ir priekabiavimo draudimu.

Esminiai pasikeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingu) bei smurto ir priekabiavimo draudimu įtvirtinami LR darbo kodekso 30 ir 58 straipsniuose. DK 30 str. 2d. pakeitimai: Įtvirtinamas  mobingo, smurto ir priekabiavimo, įskaitant smurto…

Daugiau