RJPS BENDRUOMENĖ

Darbuotojų, siekiančių įgyti kvalifikacines kategorijas bei pateikusių prašymus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM specialistams, dėmesiui!

Maloniai prašome skubiai, prisijungus prie sistemos, nuofotografuoti ir atsiųsti nuotraukas kuriose atsispindėtų Jūsų pirmojo prašymo suteikti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją data, priežastys dėl kurių prašymas buvo atmestas ir visas šio proceso laikotarpis. Nuotraukas siųskite LSPTDPS pirmininkui,…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBARJPS BENDRUOMENĖ

Neatidėliokite stojimo į RJPS!

Maloniai informuojame, kad šiuo metu vyksta derybos dėl Nacionalinės ir Lietuvos kultūros šakos kolektyvinių sutarčių. Primename, kad kolektyvinių sutarčių garantijos galioja tik tapus profesinės sąjungos nariu iki konkrečios sutarties pasirašymo datos, todėl raginame svarstančius tapti…

Daugiau