KITARJPS BENDRUOMENĖ

Gegužės 1-oji Kaune

Gegužės 1-ąją, Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, solidariai su kitomis profesinėmis sąjungomis, dalyvavo eitynėse Kaune, minint tarptautinę darbo dieną ir siekiant atkreipti dėmesį į aktualias problemas, su kuriomis susiduria darbuotojai Lietuvoje, esant dabartinei ekonominei situacijai. Pagrindinė…

Daugiau
KITA

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSČIO ĮGYVENDINIMAS

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas yra bendras politinis įsipareigojimas; atsakomybė už tai tenka ES institucijoms, nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms, socialiniams partneriams bei pilietinei visuomenei – jie visi pagal savo kompetenciją turi atlikti tam tikrą…

Daugiau