KITA

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSČIO ĮGYVENDINIMAS

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas yra bendras politinis įsipareigojimas; atsakomybė už tai tenka ES institucijoms, nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms, socialiniams partneriams bei pilietinei visuomenei – jie visi pagal savo kompetenciją turi atlikti tam tikrą…

Daugiau
KITA

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSTIS

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, dalyvaudama Europos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacijos (CESI) įgyvendiname „PULSER“ projekte ir vykdydama savo, kaip socialinio partnerio pareigą užtikrinti Europos socialinių standartų įgyvendinimą Lietuvoje, pristato Europos socialinių teisių ramstį. Tvirtos socialinės Europos…

Daugiau
KITA

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSČIO PRINCIPAI

Ramstis yra ES tarptautinių veiksmų socialinėje srityje kelrodis ir padeda įtvirtinti ES kaip atsakingos pasaulio lyderės vaidmenį. Šiam tikslui buvo iškelti Dvidešimt Europos socialinių teisių ramsčio principų, kurie rodo kelią tvirtos socialinės Europos link ir padeda…

Daugiau