RJPS BENDRUOMENĖ

Sveikiname Socialinio darbuotojo profesinės dienos proga!

Mieli socialiniai darbuotojai, darbuotojai dirbantys socialinių paslaugų sektoriuje! Sveikiname Socialinio darbuotojo dienos proga. Linkime nepailstamo ryžto, kūrybingumo, sveikatos nelengvame Jūsų kasdieniame darbe. Džiaugiamės kad visi kartu galime kurti saugesnes darbo sąlygas, siekti orių atlyginimų, konsultuoti…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBA

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

RJPS, reaguodama į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ akcentuoja, kad tokios esminius pasikeitimus numatančios iniciatyvos turėjo ir turi būti…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

Jau penkta kelionė, skirta socialinio darbuotojo dienai paminėti

Klaipėdos miesto socialinės paramos centro darbuotojai profesinės dienos proga dalyvavo išvykoje, kurią organizavo Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos įstaigos komitetas ir jos pirmininkė Natalija Solovjova. Dar 1959 pastatytu laivu „Nemunas” 56 centro darbuotojai leidosi mariomis link Kruonio hidroelektrinės,…

Daugiau