INTERESŲ GYNYBA

Kreipimasis į Darbo ginčų komisiją

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga kreipėsi į Kauno darbo ginčų komisiją dėl neteisėto profesinės sąjungos pirmininkės atleidimo iš VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės. Nors faktinės aplinkybės nesudaro sąlygų profesinės sąjungos pirmininkės atleidimą laikyti…

Daugiau
ORGANIZACINĖ VEIKLA

Kviečiame į mokomąjį renginį (PASIKEITĖ DATA)

2022-04-20 d., trečiadienį, 13:30 val. nuotoliniu būdu vyks RJPS socialinių paslaugų šakos mokomasis renginys „Dažniausiai kylantys klausimai ir problemos taikant kolektyvines sutartis įstaigose”. Kviečiame dalyvauti visus norinčius Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos narius,…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBAORGANIZACINĖ VEIKLA

Pasirašytas susitarimas dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

Lietuvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga 2022-04-05 kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis dalyvaujančiomis šakos kolektyvinės sutarties sudarymo derybiniame procese, SADM pasirašė susitarimą dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo, sudaryto 2021-10-11, PV3-514, kuriuo susitarimas…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBA

Užregistruotas pasiūlymas

Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai išsiuntus raštą, kuriuo buvo išreikštas nepritarimas panaikinti BK 177 straipsnį „Trukdymas profesinių sąjungų veiklai“, suragavus LR teisingumo ministerijai ir Seimo nariams, seimo narys Algirdas Sysas užregistravo pasiūlymą mūsų keliamu klausimu. Ir…

Daugiau