Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos nario mokestį sudaro 0,8%, kuris atskaičiuojamas nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Mūsų padalinys, veikiantis darbdavio lygmeniu (įmonėje ar įstaigoje veikianti profesinė sąjunga), turi šalpos fondą.  Į šalpos fondą gražinama 40%  surinkto mėnesinio nario mokesčio. Jis naudojamas pačių darbdavio lygmens profesinės sąjungos narių nuožiūra (pašalpoms, ekskursijoms ir kitoms išlaidoms). Nutarimas priimamas padalinio profesinės sąjungos komiteto posėdyje.

Šių lėšų apskaita vedama centralizuotai, pateikiant raštiškas ataskaitas darbdavio lygmens padalinio valdymo organui (profesinės sąjungos komitetui). Likęs 60% surinkto mėnesinio nario mokesčio skiriamas Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos organizacinėms išlaidoms ir plėtrai, teisinei pagalbai profesinės sąjungos narių interesams ginti, biuro technikos ir transporto išlaikymui, profesinės sąjungos patalpų, internetinio puslapio, formuojam streikų fondui, RJPS darbuotojų atlyginimams ir kitiems mokesčiams.