Socialinė partnerystė

INTERESŲ GYNYBASOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Lietuvos profesinių sąjungų pareiškimas

Po 2022 m. sausio 14 d. įvykusio nacionalinių profesinių sąjungų organizacijų atstovų susirinkimo, profesinių sąjungų atstovai konsensusu priėmė sprendimą kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, išreiškiant susirūpinimą dėl dabartinės pandemijos valdymo strategijos ir siekiant gauti informaciją dėl LR Vyriausybės pozicijos.

Siekiant pilnai atlikti socialinių partnerių pareigas, savo kreipimusi profesinės sąjungos ragina LR Vyriausybę pateikti išsamią informaciją ir kuo skubiau surengti konsultacijas su profesinės sąjungos atstovais.

Plėtros vystymas