Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

KITA

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSČIO ĮGYVENDINIMAS

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas yra bendras politinis įsipareigojimas; atsakomybė už tai tenka ES institucijoms, nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms, socialiniams partneriams bei pilietinei visuomenei – jie visi pagal savo kompetenciją turi atlikti tam tikrą vaidmenį. ES rems jų pastangas visomis turimomis priemonėmis, tačiau dauguma priemonių, kuriomis būtų galima siekti šių tikslų, priklauso valstybių narių kompetencijai, o patys ES tikslai atspindi bendrą užmojį, ko turime pasiekti iki 2030 m. Veiksmingai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį dabar yra svarbiau nei bet kada, o jo įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo valstybių narių ryžto ir veiksmų, nes atsakomybė už užimtumą, įgūdžius ir socialinę politiką pirmiausia tenka valstybėms narėms.

Socialinių partnerių rolė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinime

Siekiant užtikrinti, kad už ramsčio įgyvendinimą būtų prisiimta atsakomybė nacionaliniu lygmeniu, itin svarbus profesinių sąjungų, kaip socialinių partnerių vaidmuo organizuojant komunikacinę ir bendradarbiavimo veiklą, taip skleidžiant daugiau informacijos apie ramstį ir skatinant socialines teises nacionaliniu lygiu, taip pat megzti dialogą su piliečiais ir tais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su ramsčio principų įgyvendinimu. Siekiant šių tikslų yra privalu toliau vystyti socialinį dialogą nacionaliniu ir ES lygmenimis. Švelninant pandemijos padarinius, tęsiant ekonomikos gaivinimą ir valdant būsimus darbo rinkos pokyčius svarbus vaidmuo tenka socialiniams partneriams. Būtina aktyviau siekti išsaugoti kolektyvinių derybų aprėptį ir stengtis, kad socialinių partnerių ir organizacijų dalyvavimas jose nemažėtų. Per konsultacijas, vykusias rengiant šį veiksmų planą, socialiniai partneriai iš visos Europos pabrėžė būtinybę remti nacionaliniu lygmeniu vykstantį socialinį dialogą, be kita ko, socialinius partnerius plačiau įtraukti į atitinkamą politiką, stiprinti jų gebėjimus ir gerinti jų vykdomą naujų sektorių, jaunimo ir per skaitmenines platformas dirbančių žmonių informavimo veiklą.

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga yra nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacija, atstovaujanti darbuotojų ekonominius, socialinius bei darbo interesus viešajame ir privačiame sektoriuose, ir siekianti efektyvaus Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, vystant socialinę partnerystę su Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Įgyvendinant šiuos tikslus, RJPS dalyvauja įvairių šakų kolektyvinėse derybose, kurių metu kovojame už spartesnį ramsčio principų įgyvendinimą Lietuvoje ir užtikriname savo narių socialines garantijas.

Plačiau susipažinti su Europos socialinių teisių ramsčiu galite čia: https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/lt/index.html

Apie Europos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacijos (CESI) vykdomą „PULSER“ projektą galite sužinoti čia: https://www.cesi.org/what-we-do/europe-academy/europe-academy-current-projects/pulser-performing-public-services-and-performing-public-service-personnel-for-the-best-possible-implementation-of-the-european-pillar-of-social-rights/

Šis pristatymas dalinai finansuotas Europos sąjungos lėšomis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.