INTERESŲ GYNYBASOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Pirmasis derybinis posėdis dėl 2023 metų Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo

Lietuvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga 2022-05-26 kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis, dalyvavo pirmame 2023 metais įsigaliosiančios Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties derybiniame posėdyje. Profesinės sąjungos posėdžio metu pristatė iškeltus reikalavimus, kurie turėtų būti…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBA

Kreipimasis į Darbo ginčų komisiją

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga kreipėsi į Kauno darbo ginčų komisiją dėl neteisėto profesinės sąjungos pirmininkės atleidimo iš VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės. Nors faktinės aplinkybės nesudaro sąlygų profesinės sąjungos pirmininkės atleidimą laikyti…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBAORGANIZACINĖ VEIKLA

Pasirašytas susitarimas dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

Lietuvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga 2022-04-05 kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis dalyvaujančiomis šakos kolektyvinės sutarties sudarymo derybiniame procese, SADM pasirašė susitarimą dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo, sudaryto 2021-10-11, PV3-514, kuriuo susitarimas…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBA

Užregistruotas pasiūlymas

Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai išsiuntus raštą, kuriuo buvo išreikštas nepritarimas panaikinti BK 177 straipsnį „Trukdymas profesinių sąjungų veiklai“, suragavus LR teisingumo ministerijai ir Seimo nariams, seimo narys Algirdas Sysas užregistravo pasiūlymą mūsų keliamu klausimu. Ir…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBA

Pasirašomas pakeitimas

Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, 2022-04-05 d. bus pasirašomas Susitarimo, dėl 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110, pakeitimas.

Daugiau
INTERESŲ GYNYBA

RJPS kreipiasi į LR Seimą

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą, išreikšdama nepritarimą planuojamiems LR baudžiamojo kodekso pakeitimams, kurie yra dalis LR teisingumo ministerijos inicijuotos baudžiamosios sistemos reformos dalis, o konkrečiai, iniciatyvą panaikinti BK 177 straipsnį „Trukdymas…

Daugiau