Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBA

DĖL SUSITARIMO „DĖL 2022 M. SPALIO 10 D. NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES NR. PV3-626 PAKEITIMO” 2 PUNKTO TAIKYMO BIUDŽETINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJAMS

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, kaip viena iš Nacionalinės kolektyvinės sutarties (toliau – Sutartis) šalių ir turinti Sutarties nuostatų aiškinimo kompetenciją, teikia išaiškinimą dėl susitarimo dėl 2022 m. spalio 10 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties Nr. PV3- 626 pakeitimo (toliau – Susitarimas) 2 p. taikymo. Susitarimo 2 punkte nurodoma, kad „ Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Nuo 2022 m. spalio 10 d., kai Sutartis pasirašyta, iki Susitarimo pasirašymo priimtiems profesinių sąjungų nariams ir Sutarties 2 priede nurodytų valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių (įskaitant ir jų dukterines įmones) ir įstaigų ir organizacijų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybė, profesinių sąjungų nariams Susitarimu nauja redakcija dėstomos Sutarties 7 punkto nuostatos taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.”.

Tai reiškia, kad biudžetinio sektoriaus darbuotojams, tapusiems profesinės sąjungos nariais po Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo (2022 m. spalio 10 d.), bet prieš Susitarimo pasirašymą (2023 m. spalio 12 d.), Sutartis taikoma nuo Susitarimo pasirašymo momento, išskyrus 7 p. numatytas dvi dienas saviugdai ar savanorystei, kurios bus taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.. 8 ir 9 punktuose numatytomis mokymosi atostogomis ir sveikatingumo dienomis profesinės sąjungos nariai, kurie nariais tapo iki 2023 m. spalio 12 d., gali naudotis jau 2023 m., tačiau, Sutarties 8 ir 9 punktuose nurodytos dienos sveikatai gerinti ir mokymosi atostogos turėtų būti paskaičiuojamos proporcingai nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. – t. y. 1 diena sveikatai gerinti ir 2 mokymosi atostogų dienos, kai apmokama darbuotojo vidutiniu darbo užmokesčiu, arba 4 dienas, kai apmokama puse darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Šis papildomų garantijų paskaičiavimo principas taikomas tik laikotarpiui nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., o nuo 2024 m. sausio 1 d., profesinės sąjungos nariai Sutarties garantijomis gali naudotis pilna apimtimi, pagal įprastą Sutarties taikymo tvarką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.