Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBA

DĖL LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 36 PUNKTO

2023 m. lapkričio 22 d. buvo pasirašyta Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis Nr. VSR-260 (toliau – Sutartis), kuri įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento. Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, kaip viena iš Sutarties šalių ir turinti Sutarties nuostatų aiškinimo kompetenciją, atsižvelgiant į sulauktas užklausas, teikia išaiškinimą dėl Sutarties 36 p. taikymo.

Sutarties 36 p. nurodoma, kad „Siekiant sudaryti sąlygas tinkamam laiko, skirto darbui ir šeimai, pusiausvyros išlaikymui, darbuotojui per metus suteikiamos dvi papildomos poilsio dienos šeimyninių įsipareigojimų vykdymui. Siekdamas pasinaudoti šia garantija, darbuotojas informuoją darbdavį ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas, nebent susitariama kitaip. Už šias dienas mokamas vidutinis darbo užmokestis.“.

Įvardintas punktas profesinės sąjungos nariui suteikia 2 apmokamas poilsio dienas per metus, įsipareigojimų vykdymui asmenų, kuriuos sieja giminystės ryšiai su profesinės sąjungos nariu, atžvilgiu. Sutarties 36 p. naudojamos sąvokos „Šeima“ ir „šeimyniniai įsipareigojimai“ yra bendro pobūdžio, punkte neapibrėžiant konkrečių kriterijų kas turi būti laikoma šeima ar šeimyniniais įsipareigojimais, profesinės sąjungos nariui paliekant teisę individualiai vertinti, savo nuožiūra, kas yra šeimyniniai įsipareigojimai jo atžvilgiu. Minėtos sąvokos yra tikslinė 36 p. dalis, kurios paskirtis nurodyti profesinės sąjungos nariui suteikiamos socialinės garantijos paskirtį, tačiau šios sąvokos neturi įtakos nuostatos praktiniam vykdymui. Sutarties 36 p. aiškiai apibrėžia vienintelę sąlyga, kuri turi būti patenkinta profesinės sąjungos nariui siekiant pasinaudoti minėta garantija, t. y., „Siekdamas pasinaudoti šia garantija, darbuotojas informuoją darbdavį ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas, nebent susitariama kitaip.“. Tai reiškia, kad jeigu darbdavys buvo informuotas prieš 7 darbo dienas, ar trumpesnį sutartą laikotarpį, dėl 36 p. naudojimo, darbdavys profesinės sąjungos nariui privalo suteikti prašomas poilsio dienas. Kadangi 36 p. nenumato jokių papildomų kontrolės mechanizmų, darbdavys negali reikalauti iš profesinės sąjungos nario dokumentų, informacijos, faktinių aplinkybių, ar bet kokio kito šiame punkte numatytų poilsio dienų pagrindimo, be kita ko, toks reikalavimas pažeistų profesinės sąjungos nario teisę į privatų gyvenimą.

Galiausiai, Sutarties 36 p. numatytų dviejų poilsio dienų paskirtis kardinaliai skiriasi nuo Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 p. numatytų 2 mokamų atostogų dienų savišvietai arba savanorystei, todėl šios garantijos negali būti laikomos tapačiomis. Profesinės sąjungos narys, kuriam taikoma Nacionalinė kolektyvinė sutartis ir Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis, turi teisę per metus pasinaudoti abejomis nuostatomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *