Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

ORGANIZACINĖ VEIKLA

RJPS STRUKTŪRINIAI PADALINIAI NAUJUOSIUS PRADEDA AKTYVIAI

2020-01-16 d. RJPS būstinėje Kaune, įvyko Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų Kauno apskrities (krašto) komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių įstaigų profesinių sąjungų pirmininkai, komitetų nariai ir deleguoti atstovai. Posėdžio dienotvarkėje buvo išskirti aštriausi šiai dienai klausimai:

  1. Prisistatymas deryboms SADM Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties (toliau Sutartis)atnaujinimui ir papildymui;
  2. Sutarties vykdymas/kontrolė įstaigose, kurioms ji yra taikoma, tačiau vis dar yra nevykdoma arba vykdoma ne pilna apimtimi.

Posėdyje buvo aptariami ir kiti aktualūs profesinės sąjungos nariams, pirmininkams klausimai.

Visų įstaigų, kurioms taikoma Sutartis (žr. įstaigų sąrašą, Sutarties 1 priedas), RJPS Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos padalinių pirmininkams primename, kad nuo 2020-01-01 įsigalioja Sutarties 10 p., kuriame pažymėta:

„Didėjant minimaliajai mėnesinei algai, atitinkamu dydžiu, neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, didinama ir darbuotojų, kuriems taikoma ši Sutartis, pareiginės algos pastovioji dalis”.

Remiantis šiuo punktu, visiems profesinės sąjungos nariams kuriems galioja Sutartis, neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, turi būti padidinta pareiginės algos pastovioji dalis.

Egidijus Gedvilas, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

2020 m. sausio 16 dieną įvykusiame Kauno krašto socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos išplėstiniame posėdyje dalyvavusiems Kauno apskrities socialines paslaugas teikiančių įstaigų profesinių sąjungų pirmininkams ir komitetų nariams LSPTDPS pirmininkas Egidijus Gedvilas pateikė informaciją apie prisistatymą SADM dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties papildymo ir atnaujinimo. Posėdžio dalyviai aktyviai dalyvavo sutarties aptarime, teikė pasiūlymus bei informavo apie faktus, kur yra nevykdoma Sutartis. Buvo daug diskutuota apie diskriminaciją įstaigose profesinės sąjungos narių atžvilgiu. Nuspręsta apie fiksuotus pažeidimus dėl Sutarties nevykdymo bei diskriminacijos įstaigose informuoti dvišalę tarybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Komiteto nariai apsvarstė galimybę komiteto posėdžius rengti vieną kartą per mėnesį.

Irena Danilevičienė, Kauno apskrities (krašto) socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *