Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBASOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis!

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, kartu su kitomis nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijomis ir Vyriausybės įgaliota socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kurios galiojimas tęsis trejus metus, užtikrinant Sutartyje numatytas garantijas jos galiojimo laikotarpiui. Taipogi, Nacionalinė kolektyvinė sutartis buvo išplėsta visam viešajam sektoriui, tačiau nuostatos dėl papildomų atostogų dienų, konkrečiai Sutarties III skyriaus 6, 7 ir 8 punktai, kol kas nebus taikomos viešajam sektoriui.

Darbuotojams, tapusiems Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos nariais iki Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo datos (2022 m. spalio 10 d.), nuo kitų metų sausio pirmos dienos bus taikomos šios garantijos:

  • Pagal Sutarties 6 p., profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų saviugdai arba savanorystei darbo dienos su darbdaviu suderintu metu.
  • Pagal Sutarties 7 p.,  Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui už mokymosi atostogas, nurodytas Darbo kodekso 135 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat už dienas, kai profesinės sąjungos narys kelia kvalifikaciją, suderinęs su tiesioginiu vadovu (pvz., konferencijos, mokymasis nuotolinio mokymosi platformose ir pan.), trunkančias iki 10 darbo dienų einamaisiais metais, apmokama darbuotojo vidutiniu darbo užmokesčiu, arba trunkančias iki 20 darbo dienų einamaisiais metais, apmokant puse darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.
  • Pagal Sutarties 8 p., profesinės sąjungos narys pasijutęs prastai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą turi teisę, informavęs darbdavį, gauti iki 5 darbo dienų  sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.
  • Pagal Sutarties 15 p., Darbdavys, prieš pradėdamas tirtidarbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti darbdavio lygmens profesinę ir suteikti profesinei sąjungai galimybe dalyvauti darbo pareigų pažeidimo ar tarnybinio nusižengimo tyrime.
  • Pagal Sutarties 16 p., Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją apie  darbuotojo patiriamą psichologinį smurtą, priekabiavimą ar diskriminaciją, turi teisę inicijuoti psichologinio smurto atvejo vertinimo komisijos sudarymą su darbdaviu arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Papildomai, pagal Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatas, darbdavio lygmens profesinės sąjungos turi teisę teikti pasiūlymus darbdaviui dėl įstaigos praktinių darbo procesų tobulinimo, pateikti nuomonę apie vadovo veiklą metinių veiklos vertinimų metu ir turi teisę kartą per šešis mėnesius inicijuoti darbuotojo ir darbdavio pokalbį apie darbuotojo pažangą. Įstaigų, įmonių ir organizacijų, kuriose veikia profesinės sąjungos, sutaupytų metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas derinamas su įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje veikiančia profesine sąjunga. Profesinė sąjunga taip pat informuojama ir su ja konsultuojamasi dėl planuojamo metinio darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimo.

Kartu su suderėtomis garantijomis profesinių sąjungų nariams, šalys susitarė dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo 5 eurais, iki 186 eurų bazinio dydžio.

Dėkojame socialiniams partneriams už konstruktyvias, sklandžias ir sėkmingas derybas. Tikimės, kad Nacionalinė kolektyvinė sutartis bus tvirtas pamatas tolimesniam siekiui gerinti darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines sąlygas bei turėti kokybiškai ir motyvuotą viešąjį sektorių.

SUTARTĮ GALITE PERŽIŪRĖTI ČIA.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.