Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

RJPS BENDRUOMENĖSOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys ir Kultūros ministras Simonas Kairys lapkričio 7 d. pasirašė susitarimą dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo. Sutarties pakeitime numatytos naujos garantijos, taikomos profesinės sąjungos nariams:

231 punkte numatoma profesinės sąjungos teisė kreiptis į darbdavį dėl šalims svarbių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų,  kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimų ir klausimų, kuriems taikoma Darbo kodekse nustatytos informavimo ir konsultavimo procedūros. Šie klausimai svarstomi protokoluojamo posėdžio tarp profesinės sąjungos ir darbdavio formatu, profesinei sąjungai raštiškai pateikiant darbdaviui keliamų klausimų ir su šiais klausimais susijusios informacijos, kurią darbdavys turėtų pateikti, sąrašą. Svarstant klausimus yra privaloma siekti abipusio sutarimo. Nepasiekus sutarimo, rašomas nesutarimų protokolas, kuris yra teikiamas Lietuvos kultūros darbuotojų profesinei sąjungai, kuri turi teisę klausimą kelti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Šia nuostata siekiama užtikrinti realios socialinės partnerystės vystymą ir tinkamą Darbo kodekse numatytų informavimo ir konsultavimo procedūrų vykdymą.

291 punktas nurodo, kad profesinės sąjungos nariui, siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe ir gerinti psichologinę sveikatą, nustatoma 1 valanda trumpesnė darbo laiko norma per savaitę arba suteikiama galimybė dirbti ne mažiau 20 proc. mėnesinės darbo laiko normos nuotoliniu būdu. Siekiant šios nuostatos tinkamo įgyvendinimo, profesinė sąjunga gali pasinaudoti 231 punkte numatyta teise kreiptis į darbdavį, suderinant individualią 291 p. vykdymo tvarką.

292 punktas profesinės sąjungos nariui auginančiam 1 vaiką iki 12 metų, suteikia teisę į vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį arba dviem valandom sutrumpintą darbo laiką per savaitę, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Skirtos dienos negali būti sumuojamos ir perkeliamos į kitą laikotarpį.

Galiausiai, 27 punkto pakeitimu, profesinės sąjungos pirmininkui suteikiama 20 proc. jo mėnesinio darbo laiko atlikti profesinės sąjungos funkcijas, už jį paliekant vidutinį darbo užmokestį. Šis laikas dalinamas į 15 proc., kurie skirti profesinės sąjungos pirmininko pareigų atlikimui įstaigoje ir 5 proc., kurie naudojami tik išskirtiniais atvejais, kuomet pirmininkas pareigas atlieka už įstaigos ribų.

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga dėkoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai už konstruktyvias ir produktyvias derybas, kurios sustiprino tarpusavio socialinę partnerystę. Šis kolektyvinės sutarties pakeitimas yra svarbus žingsnis teisinga linkme, kurią sieksime išlaikyti sudarant naują Kultūros šakos kolektyvinę sutartį ir gerinant kultūros sektoriaus darbuotojų darbo, ekonomines bei socialines sąlygas.

SUSITARIMĄ GALITE RASTI ČIA.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *