Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBA

Profesinės sąjungos narių, dirbančių socialinių paslaugų sektoriuje, dėmesiui!

Profesinės sąjungos NEPRITARĖ SADM 2023-02-13 išaiškinamojo rašto Nr. (19.1E-33) SD 649, nuostatos formuluotei kad numatytas didinimas už kvalifikacinę kategoriją taikomas tol, kol darbuotojas turi galiojančią kvalifikacinę kategoriją. Ši SADM specialistų pateikta nuostata tiesiogiai  įtakoja darbuotojų darbo užmokestį,  t. y. blogina sąlygas sumažinant pareiginės algos pastoviosios atlyginimo dalies koeficientus.

Profesinės sąjungos ragina darbuotojus NEPASIRAŠYTI darbo sutarčių, kuriose numatomas terminuotas pareiginės algos koeficientų dydžių didinimas, bei mažesni pareiginės algos koeficientų dydžiai  nei jie buvo 2022-12-31 dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad  LT Darbo kodeksas numato, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro pareiginės algos pastovioji dalis, papildoma darbo užmokesčio dalis, priedai už įgytą kvalifikaciją, priemokos už papildomus darbus, premijos. Socialiniams darbuotojams įgijus kvalifikacinę kategoriją buvo mokamas ne priedas už įgytą kvalifikaciją,  bet buvo didinama pagrindinė atlyginimo dalis.  Pažymėtina kad LR Darbo kodekso 6 str. 2 d. numatyta   „Kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai“.  Sumažinti, kaip rekomenduojama rašte pagrindinę atlyginimo dalį pasibaigus kvalifikacinei kategorijai be profesinių sąjungų pritarimo bei darbuotojo sutikimo negalima (DK).

Profesinės sąjungos pasilieka išskirtinę teisę Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties nuostatų taikymą aiškinti palankia darbuotojams pozicija bei kvestionuoti sprendimus tiesiogiai  įtakojančius darbuotojų darbo užmokestį.

1 Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *