Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Pasirašytas Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimas

2021-10-11 SADM buvo pasirašytas Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimas. Ją, su kitais derybose dalyvavusiais profesinių sąjungų atstovais, pasirašė ir RJPS šakos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Gedvilas. Žemiau pateikiame esminius sutarties atnaujinimo pakeitimus:

1. Pakeisti Sutarties 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

                 „47. Darbuotojams nepertraukiamai išdirbusiems socialinių paslaugų įstaigoje 5 metus ir daugiau suteikiamos 2 papildomos atostogų dienos.

Darbuotojams nepertraukiamai išdirbusiems socialinių paslaugų įstaigoje 10 metų ir daugiau prie šio punkto 1 pastraipoje nurodytų papildomų atostogų papildomai suteikiama dar 1 papildoma atostogų diena.

                 Šios papildomos atostogų dienos suteikiamos neatsižvelgiant į tai, kad darbuotojui priklauso teisė į Darbo kodekse nustatytas papildomas ir (ar) pailgintas atostogas. Šiame punkte numatytos papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių (prie kurių pridėtos Darbo kodekse numatytos papildomos atostogos) ar pailgintų atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu. Nustatytos papildomos atostogos nepersikelia į kitus atostogų metus.“

2. Pakeisti Sutarties 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

                 „48. Darbuotojams, kuriems taikoma Sutartis, siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe ir gerinti psichologinę sveikatą, nustatoma 1 valanda trumpesnė darbo laiko norma per savaitę, už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Darbo dienos trukmė švenčių dienų išvakarėse sutrumpinama papildomai viena valanda, už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *