INTERESŲ GYNYBARJPS BENDRUOMENĖ

2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo LR darbo kodekso pakeitimai, kuriais numatomi svarbūs pasikeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingu) bei smurto ir priekabiavimo draudimu.

Esminiai pasikeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingu) bei smurto ir priekabiavimo draudimu įtvirtinami LR darbo kodekso 30 ir 58 straipsniuose. DK 30 str. 2d. pakeitimai: Įtvirtinamas  mobingo, smurto ir priekabiavimo, įskaitant smurto…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

Kolektyvinės derybos artėja prie baigiamųjų stadijų

Maloniai informuojame, kad šiuo metu vykstančios kolektyvinės derybos artėja prie baigiamųjų stadijų. Primename, kad kolektyvinių sutarčių garantijos galioja tik tapus profesinės sąjungos nariu iki konkrečios sutarties pasirašymo datos, todėl raginame svarstančius narystę Respublikinėje jungtinėje profesinėje…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

VDI mokymai

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) organizuoja mokymus, profesinių sąjungų nariams, siekiant tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą, bei supažindinti su naujausiais pakeitimais ir naujausia Teismų praktika. Manome, kad žinios reikalingos visiems nariams. Mokymai vyks 2022 m. rugsėjo…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

Dėl interaktyvaus susitikimo

Socialinių paslaugų šakos sutarties derybos šiuo metu vis dar tęsiasi, planuotas susitikimas 2022-08-31 su Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų šakos pirmininku atidedamas iki naujos Socialinių paslaugų šakos sutarties pasirašymo. Sutarčiai įsigaliojus, apie susitikimą su šakos pirmininku…

Daugiau
ORGANIZACINĖ VEIKLARJPS BENDRUOMENĖ

Dėl duomenų pateikimo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Mieli profesinės sąjungos nariai, vykstant Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties deryboms, maloniai prašome, SADM  nepavaldžių įstaigų pirmininkų, pateikti šakos pirmininkui  iki 2022-06-16 (el. paštu: egidijus@tikra.lt), šiuos duomenis: Narių skaičius, įgijusių vyresniojo socialinio darbuotojo (socialinio darbuotojo buvo) kvalifikacinę…

Daugiau