INTERESŲ GYNYBA

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

RJPS, reaguodama į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ akcentuoja, kad tokios esminius pasikeitimus numatančios iniciatyvos turėjo ir turi būti…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

Jau penkta kelionė, skirta socialinio darbuotojo dienai paminėti

Klaipėdos miesto socialinės paramos centro darbuotojai profesinės dienos proga dalyvavo išvykoje, kurią organizavo Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos įstaigos komitetas ir jos pirmininkė Natalija Solovjova. Dar 1959 pastatytu laivu „Nemunas” 56 centro darbuotojai leidosi mariomis link Kruonio hidroelektrinės,…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre įsikūrė RJPS LSPTDPS šakinis padalinys

2023-07-03 Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre įsikūrė RJPS Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos šakinis padalinys. Steigiamojo susirinkimo metu darbuotojai į įstaigoje susiformavusio profesinės sąjungos šakinio padalinio komitetą delegavo Ernestą Šmitienę ir Liną…

Daugiau
RJPS BENDRUOMENĖ

Darbuotojų, siekiančių įgyti kvalifikacines kategorijas bei pateikusių prašymus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM specialistams, dėmesiui!

Maloniai prašome skubiai, prisijungus prie sistemos, nuofotografuoti ir atsiųsti nuotraukas kuriose atsispindėtų Jūsų pirmojo prašymo suteikti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją data, priežastys dėl kurių prašymas buvo atmestas ir visas šio proceso laikotarpis. Nuotraukas siųskite LSPTDPS pirmininkui,…

Daugiau
INTERESŲ GYNYBARJPS BENDRUOMENĖ

Neatidėliokite stojimo į RJPS!

Maloniai informuojame, kad šiuo metu vyksta derybos dėl Nacionalinės ir Lietuvos kultūros šakos kolektyvinių sutarčių. Primename, kad kolektyvinių sutarčių garantijos galioja tik tapus profesinės sąjungos nariu iki konkrečios sutarties pasirašymo datos, todėl raginame svarstančius tapti…

Daugiau